Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną.

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Anna Skrzypczak - Aszkiłowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Zachodniopomorska Agencja Pomocy Prawnej Kancelaria Radcy Prawnego Anna Skrzypczak - Aszkiłowicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 10 lok. 1, 71-004 Szczecin, NIP: 7871912653, REGON: 361747239.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@zapp.org.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://zapp.org.pl/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Strona www.zapp.org.pl zawiera adres skrzynki mailowej kancelaria@zapp.org.pl a także formularz kontaktowy. Korzystając z adresu e-mail lub formularza kontaktowego zgadzacie się Państwo na przetwarzanie Waszych danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu prowadzenia przez radcę prawnego z Klientem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej.

 

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Anna Skrzypczak - Aszkiłowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Zachodniopomorska Agencja Pomocy Prawnej Kancelaria Radcy Prawnego Anna Skrzypczak - Aszkiłowicz. Odbiorcami danych mogą być również adwokaci, radcy prawni stale współpracujący z kancelarią radcy prawnego oraz podmioty współpracujące takie jak np.: dział księgowości czy operator pocztowy.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych oraz  podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem danych w celach marketingowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane będą przechowywane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji i załatwienia sprawy.

 

PRAWA WŁAŚCICIELI DANYCH

Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres korespondencyjny:

ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana. 

Dziękujemy za wysłanie do nas zapytania, maila bądź skorzystania z innej formy komunikacji elektronicznej. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez stronę www.zapp.org.pl

POWRÓT

Media Społecznościowe

Copyrights © 2020 www.zapp.org.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zachodniopomorska Agencja Pomocy Prawnej 

Kancelaria Radcy Prawnego 

Anna Skrzypczak - Aszkiłowicz

Nowa Cukrownia

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 10 lok. 1

71-004 Szczecin

NIP:  7871912653 REGON: 361747239

e-mail: kancelaria@zapp.org.pl

tel. +48 604 414 777

Godziny otwarcia: Pon-Pt 9:00 - 17:00

PRZYDATNE INFORMACJE